Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20192

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Ahmet B. ERCİLASUN
Arap Harfli Türkçe Tarihî Metinlerde Zaman ve Yer Tespiti - Metinler Nasıl Okunmalı? / 1-6

Aziz Tolga KOÇ
Kısasü’l-Enbiyâ’da “yol(dın)” Sözcüğü Örneğinde Dilbilgisel Sebepsellik / 11-20

Nurtaç ERGÜN ATBAŞI
Çağdaş Azerbaycan Tiyatrosunda Göktürkler: Özümüzü Kesen Kılıç / 21-29

Fatih SAKALLI
Bir Mizah Hikâyecisi Mehmet Semih / 31-34

Hasan ÇELİK
“Bir Osmanlı Kaptanının Bir İngiliz Kızıyla Vuku Bulan Sergüzeşti” Ve “Şark Güneşi Yahut Bir Türk Genci İle Bir İngiliz Kızının İzdivâcı” Nâm Eserlerin Mukâyesesi / 35-43

Hilal ULUDAĞ
Yahya Akengin’in ‘Kulübe’ ve ‘Son Köylü’ Oyunları Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme / 45-64

Kadriye TÜRKAN
Göç-Kimlik-Yemek Bağlamında Türkiye’de Kosova Mutfağı / 65-72

Halil İbrahim ŞAHİN
Türkmen Bahşılarında Tirme Söyleme Geleneği ve Tirmelerin Destan İcrasındaki Rolü Üzerine / 73-84

İkbal ÖKSÜZOĞLU-Ghadir GOLKARİAN
XIX. Asır Divan Şairi Hilmî Kıbrısî Efendi / 85-100


ÇEVİRİLER

Nadejda Petrovna DIRENKOVA
Türk Kabilelerinin Tasavvuruna Göre Şamanlık Bağışının Alınması (Çev. Dr. Atilla BAĞCI) / 101-123


ELEŞTİRİ VE TANITMALAR

Dursun YILDIRIM
Türklerin Kitapları Üzerine Birkaç Söz / 125-134