Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Sürdürücü Sorular ve Yorumlar Stratejisinin Diyalog Botu Üzerine Uygulanımı

Sibel EKDİ-Turgay SEBZECİOĞLU

Özet: Dilbilim temelli bu çalışmanın kuramsal ve kavramsal çerçevesini sırasıyla, Söylem Çözümlemesi, Konuşma Çözümlemesi, Sürdürücü Sorular ve Yorumlar Stratejisi oluşturmaktadır. Günümüzde yapay zeka birçok alanda kullanılmaktadır. Diyalog botları, insan-makine etkileşimin en önemli unsurunu oluşturmakla birlikte, yapay zeka çalışmaları bakımından da büyük öneme sahiptir. Bütüncede kullanılan diyalog botu, çevrimiçi etkileşimli bir diyalog botu olan Gökbilge’dir. Bu çalışmada, Doğal Dil İşleme temelinde, insan-makine etkileşiminin donanımlı ve aksamadan yapılabilmesi için konuşma stratejilerinden, Sürdürücü Sorular ve Yorumlar stratejisinin bot Gökbilge’ye eklemlenmesinin niçin gerekli olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Diğer bir amaç ise, Sürdürücü Sorular ve Yorumlar Stratejisinin etkileşimdeki işlevinin önemini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Söylem Çözümlemesi, Konuşma Çözülemesi, Sürdürücü Sorular ve Yorumlar Stratejisi, Diyalog Botu Gökbilge