Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

İcra Ortamında Hatay Efsaneleri

Nilgün ÇIBLAK COŞKUN-Mete Bülent DEGER

Özet: Bu makalede, Hatay ili merkez ve ilçelerinden alan araştırması yoluyla tespit ettiğimiz 12 efsane metni, performans teori çerçevesinde incelenmiştir. Hatay, dini, sosyal ve kültürel anlamda zengin görünümünün yanı sıra anlatı türlerinden efsane anlatma geleneği açısından da dikkati çeken bir ilimizdir. Çalışmamızda farklı icra ortamlarında farklı icracılardan derlediğimiz çeşitli konulardaki efsane metinleri; “icracı, dinleyici ve metin” bağlamında yani kişisel, sosyal ve sözel boyutuyla değerlendirilmeye alınmıştır. Böylelikle icracının ve dinleyicinin, ayrıca çevre faktörlerin etkisiyle metnin nasıl şekillendiği üzerinde durulmuş, buna bağlı olarak efsanenin tür özellikleri daha ayrıntılı tespit edilebilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hatay efsaneleri, gösterim, performans teori