Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Azerbaycan Âşık Şiirinde Geraylı

Enver ARAS

Özet: Tarihte Türk boylarından birinin adı olan ‘Geray’ kabilesinden geldiği anlaşılan geraylı, Azerbaycan âşık edebiyatında bir şiir şeklinin de adı olmuştur. Türkiye sahasında görülmeyen geraylı, sadece âşık edebiyatında ya da halk edebiyatında değil, yazılı ve çağdaş Azerbaycan edebiyatında da kullanılmıştır. Bu makalede Azerbaycan âşıkları arasında ‘geraylı çağırmak’, ‘geraylamak’, ‘geraylı okumak’ vb. şekillerde deyim olarak da kullanılan geraylı üzerinde durulmuştur. Ayrıca, Azerbaycan âşıkları tarafından adından âşık havası / âşık makamı da icat edilen geraylının anlamı, menşei, hece sayısı, kafiye şekli ve Azerbaycan âşık şiirindeki yeri hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geraylı, Âşık Şiiri, Azerbaycan